Een nieuw regeerakkoord, wat betekent dit voor jouw energierekening?

Het is eindelijk zover, na lang onderhandelen en veel kleuterklas gedrag is er eindelijk een onderhandelingsakkoord van de partijen pvv, vvd, nsc en bbb. Het resultaat is een vrij beknopt document van slechts 25 pagina’s, maar uiteraard ontbreekt een paragraaf over het energiebeleid in Nederland niet.

Dus is de vraag, wat betekent dit akkoord, zoals het nu bekend is, voor jouw energierekening?

Leveringszekerheid en stabiel beleid

In de introductie wordt direct al duidelijk dat de tijd waarin Nederland klimaatkoploper wilde zijn voorbij is. Voor energie wordt er ingezet op leveringszekerheid, waaronder minder afhankelijkheid van onbetrouwbare landen, en vooral ook op stabiel beleid.

Beleid waarbij het gaat om het behalen van de bestaande (Europese) afspraken, maar waarbij het belangrijk is dat dit niet ten koste gaat van lage en middeninkomens en het mkb.

Meer concreet betekent dit:

  • Meer aandacht voor het ondersteunen van burgers en kleine ondernemers bij het verduurzamen.
  • Aanpassing van het beleid rondom warmtenetten en de hoge energierekening voor hierop aangesloten huishoudens.
  • Verduurzamen van woningen en bedrijven om zo de energierekening te verlagen.
  • De verplichte warmtepomp vanaf 2026 komt te vervallen.
  • De salderingsregeling voor huishoudens met zonnepanelen wordt per 2027 afgeschaft.

Van hoofdlijnen naar dagelijks beleid

Dit zijn de plannen rondom energie en de energierekening uit het hoofdlijnen akkoord dat deze partijen gesloten hebben. Wat dit in dagelijks beleid gaat betekenen en hoe dit precies gaat uitpakken voor jouw en mijn energierekening is nog niet bekend.

De komende minister van energie moet deze hoofdlijnen om gaan zetten in daadwerkelijk beleid en de impact daarvan is uiteraard nog niet bekend. Net zoals nog onbekend is wat er gaat gebeuren met terugleverkosten als er een einde komt aan de salderingsregeling.

Wel is duidelijk dat de focus is verlegd van zo snel mogelijk ongeacht betaal- en haalbaarheid, naar een beleid waarin alle lagen van de samenleving mee moeten kunnen en waarbij grotere groepen ondersteuning krijgen om via verduurzaming de energierekening te verlagen.

Tot er echt duidelijk wordt wat de concrete maatregelen worden is er natuurlijk altijd de weg van energie aanbiedingen of eventueel een dynamisch energiecontract om je energierekening nu al te verlagen.

Scroll naar boven